Monday, 06/07/2020 - 05:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hải An

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Hải An năm học 2020 - 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục  sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường

Tiểu học Hải An năm học 2020 - 202

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục  sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường

Tiểu học Hải An năm học 2020 - 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI AN

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới của trường Tiểu học Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

Căn cứ kết quả bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Hải An;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này danh mục sách giáo khoa  lớp 1, sử dụng trong trường tiểu học Hải An năm học 2020-2021 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các Phó hiệu trưởng; các ông (bà) giáo viên lớp 1, và các bộ phận có liên quan của trường Tiểu học Hải An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 35
Năm 2020 : 2.876